content» Balkans / Balkan» България / Bulgaria[95]

България / Bulgaria

Малка мома си са Богу моли: Дай ми, Боже, очи голубови. Дай ми, Боже, крилца соколови. Да си форкнам отвъд бели Дунав. Да си найда момче според мене....