content» Balkans / Balkan» Босна и Херцеговина / BiH - Zaboravljena ljepota [97]

Босна и Херцеговина / BiH - Zaboravljena ljepota

U srcu Balkana, iskovana od planina, odjevena šumom, začinjena cvijećem i mirisom ljiljana i jasmina, bez ravnica osim nekoliko kraćih polja i rječnih dolina, usjeklina, pećina i mnoštvom potoka i rijeka koje se na trenutak pojave iz svojih klisura i dubina, leži zemlja Bosna i Hercegovina.